• Topokki Tteok - 500g
  CHF 5.95
  Fresh
  Fresh
 • Fried Soybean Curd - 160g
  CHF 3.95
  Sold Out
  Fresh
  Sold Out
  Fresh
 • Tofu (Firm) - 300g
  CHF 3.95
  Fresh
  Fresh
 • Rice Cake (Sliced Type) - 500g
  CHF 5.95
  Fresh
  Fresh
 • Chamisul Soju (Fresh) - 360ml
  CHF 8.95
  18+
  18+
 • Chonggak Kimchi (Ponytail Radish) - 500g
  CHF 6.95
  Fresh
  Fresh
 • CASS Lager Beer (Fresh) - 330ml
  CHF 1.95
  16+
  Sold Out
  16+
  Sold Out
 • No more products found!

Special Offer