Pickles

 • Aged Fermented Kimchi - 500g

  CHF 5.95
  Sold Out
  Fresh
 • Beak Kimchi (Cabbage) - 500g

  CHF 5.95
  Fresh
  Sold Out
 • Chonggak Kimchi (Ponytail Radish) - 500g

  CHF 5.95
  Fresh
 • Danmuji (Radish) - 350g

  CHF 5.95
  Fresh
  Sold Out
 • Deodeok Janggajji (Plum) - 150g

  CHF 7.95
  Fresh
  Sold Out
 • Ganjang Gochuji - 150g

  CHF 5.45
  Fresh
  Sold Out
 • Garlic Stem in Soy Sauce - 150g

  CHF 5.45
  Fresh
  Sold Out
 • Gat Kimchi (Mustard Leaf) - 500g

  CHF 10.95
  Fresh
  Sold Out
 • Godulbaegi Kimchi - 150g

  CHF 5.95
  Fresh
  Sold Out
 • Healthy Pogi Kimchi (Whole Cabbage) - 1kg

  CHF 11.95
  Fresh
  Sold Out
 • Jeolla Pogi Kimchi (Whole Cabbage) - 1kg

  CHF 11.95
  Fresh
  Sold Out
 • Kimchi (Whole Cabbage) - 10kg

  CHF 24.95 CHF 59.45
  Fresh
 • Kkaennip Jangajji (Doenjang) - 150g

  CHF 5.45
  Fresh
  Sold Out
 • Kkaennip Jangajji (Sesame) - 150g

  CHF 7.45
  Fresh
  Sold Out
 • Kkakdugi Kimchi (Radish) - 500g

  CHF 5.45
  Fresh
 • Maesil Jangajji (Gochujang) - 150g

  CHF 7.45
  Fresh
  Sold Out